Laboratorium drogowe Kraków

... tylko sprawdzone rozwiązania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Realizowane badania

1. Badanie gstoci objtociowej mieszanki mineralno asfaltowej.

Badanie polega na przygotowaniu trzech prbek o okrelonych wymiarach, zwaeniu ich suchych, w wodzie i po wyjciu z wody oraz obliczeniu wyniku; przygotowanie prbek polega na nawaeniu trzech porcji MMA w iloci okoo 1200-1300 g termostatowaniu do okrelonej temperatury w zalenoci od rodzaju uytego asfaltu (135-155 oC) i zagszczeniu w normowanych formach Ubijakiem Marshalla. Do badania potrzebna jest mieszanka mineralno asfaltowa pobrana podczas ukadania warstwy nawierzchni bezporednio z za rozkadarki w iloci okoo 8-16 kg.

2. Badanie gstoci objtociowej mieszanki mineralno asfaltowej prbki wycitej. z nawierzchni.

Badanie polega na przygotowaniu prbki warstwy nawierzchni z wycitej uprzednio wiertnic prbki nawierzchni , zwaeniu jej suchej, w wodzie i po wyjciu z wody i obliczeniu wyniku.

3. Badanie gstoci mieszanki mineralno asfaltowej.

Badanie polega na przygotowaniu dwch porcji MMA w iloci okoo 2000 g, umieszczeniu rozdrobnionej mieszanki w piknometrach, zwaeniu i zalaniu ciecz (w zalenoci od metody): nastpnie z prbek usuwa si powietrze i termostatuje w okrelonej temperaturze; po cile okrelonym czasie prbki si way i oblicza wynik. Do badania potrzebna jest mieszanka mineralno asfaltowa pobrana podczas ukadania warstwy nawierzchni bezporednio z za rozkadarki w iloci okoo 4-8 kg.

4. Badanie gstoci mieszanki mineralno asfaltowej prbki wycitej z nawierzchni.

Badanie polega na przygotowaniu prbki warstwy nawierzchni z wycitej uprzednio wiertnic probki nawierzchni i wykonaniu badania w sposb opisany w bad nr 3.

5.Badanie wskanika zagszczenia wykonanej warstwy.

Badanie polega na porwnaniu gstoci objtociowej mieszanki mineralno asfaltowej (bad nr 1) z dostarczonej prbki MMA pobranej zza rozkadarki podczas ukadania danej warstwy nawierzchni do gstoci objtociowej prbki warstwy nawierzchni wycitej z danej warstwy (bad nr 2).

6. Badanie zawartoci wolnych przestrzeni wykonanej warstwy.

badanie polega na porwnaniu gstoci mieszanki mineralno asfaltowej (bad nr 4) z prbki wycitej z warstwy nawierzchni do gstoci objtociowej prbki warstwy nawierzchni wycitej z danej warstwy (bad nr 2).

7.Badanie zawartoci asfaltu i krzywej uziarnienia mieszanki mineralno asfaltowej.

Badanie polega na przygotowaniu odpowiedniej iloci (100xD) mieszanki mineralno asfaltowej z prbki pobranej zza rozkadarki podczas ukadania danej warstwy nawirzchni, odmyciu z niej asfaltu, wysuszeniu i przesianiu mieszanki mineralnej przez odpowiedni zastaw sit; otrzymane wyniki porwnuje si do recepty laboratoryjnej. Do badania potrzebna jest mieszanka mineralno asfaltowa w iloci okoo 5-10 kg.

8.Badanie Marshalla.

Badanie polega na okreleniu osiadania (w mm) i stabilnoci (kN) w maszynie wytrzymaociowej prbek MMA przygotowanych w ubijaku Marshalla. Badanie wykonuje si na prbkach przygotowanych w sposb identyczny jak do badania gstoci objtociowej MMA. W cenie badania zawarty jest koszt przygotowania prbek.

9. Odwiert prbki nawierzchni ?100mm,?150mm, ?200mm .

Odwiert wykonuje si wiertnic spalinow maksymalna gboko odwiertu - 400 mm.

10.Badanie penetracji asfaltu lanego.

Badanie wykonuje si na dwch prbkach przygotowanych w szeciennych formach o okrelonych wymiarach, poprzez obcienie stemplem w cile okrelonych warunkach. Do badania potrzebna jest mieszanka mineralno asfaltowa pobrana podczas rozkadania asfaltu lanego w iloci okoo 3-6 kg.

11. Badanie penetracji asfaltu ig.

Badanie polega na pomiarze zagbienia igy w odpowiednio przygotowanej prbce asfaltu w czasie 5 sekund. Do badania potrzebny jest asfalt pobrany podczas jego rozadunku z cysterny w iloci okoo 2 kg.

12. Badanie uziarnienia kruszywa.

Badanie polega na okreleniu krzywej uziarnienia kruszywa poprzez przesianie odpowiednio przygotowanej prbki przez zestaw sit. Do badania potrzebna jest kruszywo w iloci okoo 400 x D (gdzie D - jest to grny wymiar kruszywa).

13. Badanie gstoci kruszywa lub mieszanki mineralnej.

Badanie polega na przygotowaniu prbki w iloci okoo 3000 g, umieszczeniu wysuszonego kruszywa w piknometrach, zwaeniu i zalaniu ciecz (w zalenoci od metody): nastpnie z prbek usuwa si powietrze i termostatuje w okrelonej temperaturze; po cile okrelonym czasie prbki si way i oblicza wynik. Do badania potrzebne jest kruszywo w iloci okoo 8-16 kg.

14. Badanie rwnoci podunej warstwy nawierzchni planografem.

Badanie polega na okreleniu jakoci wykonania nawierzchni bitumicznej pod wzgldem jej rwnoci. Badanie wykonywane jest planografem w sposb cigy.

15.Badanie rwnoci poprzecznej at i klinem.

Badanie polega na okreleniu jakoci wykonania nawierzchni bitumicznej pod wzgldem jej rwnoci. Badanie wykonywane jest at i klinem.

16. Badanie nonoci podoa i wskanika odksztacenia aparatem statycznym VSS.

17. Badanie nonoci podoa Pyt Dynamiczn.

18. Badanie zagszczenia Sond Dynamiczn Lekk SD-10.

19. Badanie przyczepnoci podoa przez odrywanie.

 

Laboratorium

ul. Blokowa 14
31-752 Krakw

tel.12 644 37 61
fax12 644 43 23

mapa dojazdu do laboratorium

BUDOSTAL-5 S.A.
w upadoci likwidacyjnej

ul. Na Zaczu 1
31-587 Krakw

tel. 12 683 83 00
fax 12 644 47 48

www.budostal5.pl

mapa dojazdu


badbadbad

Copyright ? Budostal 5 S.A.

Wszystkie podane ceny s orientacyjne i mog ulec zmianie. O aktualne ceny i terminy naley pyta telefonicznie !!!

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostpnym na licencji GNU GPL.